×

Om oss

Nyfiken kring vårat jobb?

Då har du kommit till rätt ställe. Kolla gärna våran blogg nedan för inspiration och följ med oss i vår blogg.

 

RSS

Städning inför fotografering

4 Mar 2024

Förbered ditt Hem för Fotografering med Professionell Städning

När det är dags att sälja ditt hem är första intrycket avgörande. Fotografierna som används i annonsering och visningar spelar en stor roll för att locka potentiella köpare. Därför är det viktigt att ditt hem ser sitt bästa ut när det är dags för fotografering. En effektiv lösning för att säkerställa detta är att ordna en professionell städning inför fotograferingen.

Varför är städning inför fotografering viktigt?

När potentiella köpare ser bilderna på ditt hem vill de se ett rent, välorganiserat utrymme som de kan föreställa sig sig själva bo i. Smutsiga eller röriga utrymmen kan avskräcka dem och minska deras intresse för ditt hem. En grundlig städning innan fotografering kan göra underverk för att förbättra presentationen av ditt hem och öka dess attraktivitet på marknaden.

Spara Tid och Energi med Levido Flytt och Städ

Att förbereda ditt hem för fotografering kan vara tidskrävande och kräva mycket energi. Men genom att anlita ett professionellt städföretag som Levido Flytt och Städ kan du spara både tid och energi. Våra erfarna städproffs kan hantera alla aspekter av städningen, från dammsugning och dammtorkning till fönsterputsning och golvvård, vilket gör att du kan fokusera på andra viktiga aspekter av försäljningsprocessen.

Få Ett Skinande Rent Hem för Fotograferingen

När du anlitar Levido Flytt och Städ för att ta hand om städningen inför fotograferingen kan du vara säker på att ditt hem kommer att vara i toppskick när fotografen kommer. Vi använder professionella rengöringsprodukter och tekniker för att säkerställa ett skinande rent resultat varje gång. Oavsett om det är en lägenhet, villa eller radhus, kan vi skräddarsy våra städtjänster efter dina specifika behov och önskemål.

Städning inför fotografering

Att ordna professionell städning inför fotografering är en investering som kan betala sig väl när det är dags att sälja ditt hem. Genom att låta Levido Flytt och Städ ta hand om städningen kan du vara säker på att ditt hem kommer att se sitt bästa ut på bilderna och locka fler potentiella köpare. Så varför inte låta oss ta hand om städningen så att du kan fokusera på att få ditt hem sålt till bästa möjliga pris?


(Lämna tom)

Tips som gör din bokföring effektivare

6 Nov 2023

Tips som Gör Din Bokföring Effektivare: Spara Tid och Pengar

Effektiv bokföring är en viktig grundsten i att driva ett framgångsrikt företag. Det handlar inte bara om att följa lagliga krav, utan också om att få insikter om din ekonomi och fatta informerade beslut. Om du vill förenkla och förbättra din bokföringsprocess finns det flera användbara tips och strategier som kan göra det hela smidigare och mer effektivt. Här är några nyckeltips som kommer att spara dig tid och pengar samtidigt som du säkerställer att din bokföring är i toppskick.

Tips som gör din bokföring effektivare

1. Använd Bokföringsprogramvaror och Digitala Verktyg

I dagens digitala tidsålder finns det en uppsjö av bokföringsprogramvaror och digitala verktyg tillgängliga som kan automatisera många av de repetitiva uppgifterna. Program som QuickBooks, Xero och FreshBooks erbjuder en mängd funktioner som förenklar bokföringsprocessen. Dessa verktyg kan hjälpa dig med att spåra fakturor, hantera utgifter och generera finansiella rapporter med lätthet. Genom att använda sådana program kan du minska risken för mänskliga fel och spara tid.

2. Skapa en Strukturerad Organisationsmetodik

Organisation är nyckeln till effektiv bokföring. Skapa en tydlig struktur för att hantera dina kvitton, fakturor, bankutdrag och andra finansiella dokument. Använd mappar, digitala filsystem eller bokföringsprogram för att kategorisera och arkivera dokument på ett strukturerat sätt. Detta gör det enklare att hitta och hämta information när du behöver den.

3. Följ En Regelbunden Bokföringsrutin

Etablera en regelbunden bokföringsrutin som passar din verksamhet. Det kan vara daglig, veckovis eller månatlig, beroende på behoven. Genom att följa en fast tidtabell kan du undvika eftersläpning och säkerställa att din bokföring är aktuell och korrekt.

4. Automatisera Återkommande Transaktioner

Om din verksamhet har återkommande transaktioner, som månadsvisa abonnemang eller prenumerationer, överväg att automatisera dem. Detta minskar inte bara arbetsbelastningen utan minimerar också risken för att missa betalningar eller fakturor.

5. Använd En Expert om Det Behövs

Om din bokföring är komplex eller om du helt enkelt saknar tiden eller kunskapen att hantera den effektivt, överväg att anlita en professionell bokförare eller bokföringsbyrå. De har expertis och erfarenhet som kan förenkla processen och säkerställa att allt är i enlighet med lagar och regler.

6. Utbilda Dig Själv och Ditt Team

Att förstå de grundläggande principerna i bokföring och skatt kan vara ovärderligt för din verksamhet. Utbilda dig själv och ditt team om de grundläggande koncepten och processerna för bokföring. Detta gör det möjligt att kommunicera effektivt med din bokföringspersonal och öka medvetenheten om ekonomiska utmaningar och möjligheter.

7. Planera och Budgetera

Skapa en noggrann budget och följ den noggrant. Budgetering hjälper dig att hålla koll på dina ekonomiska mål och se till att du inte överskrider dina medel. Genom att ha en fast ekonomisk plan kan du också vara bättre förberedd för oväntade utgifter och investeringar.

Effektiv bokföring är en nyckelkomponent för en välskött verksamhet. Genom att använda de ovanstående tipsen kan du förenkla processen och säkerställa att din bokföring är korrekt och uppdaterad, vilket i sin tur hjälper dig att fatta bättre beslut och säkerställa din verksamhets ekonomiska hälsa. Så, se över din bokföringsprocess och använd dessa tips för att göra den ännu mer effektiv.

Redovisning och Bokföring

6 Nov 2023

Redovisning och Bokföring: Vad Du Behöver Veta om Två Viktiga Delar av Företagsdrift

Redovisning och bokföring är två centrala komponenter i hanteringen av ekonomin i alla företag, oavsett storlek eller bransch. De två begreppen används ofta omväxlande, men de har olika funktioner och syften. I denna artikel kommer vi att utforska vad redovisning och bokföring är, deras viktiga roller och hur de samverkar för att skapa en sund och välskött ekonomi för ditt företag.

Redovisning och Bokföring

Vad är Bokföring?

Bokföring är processen att registrera och dokumentera alla finansiella transaktioner som rör ditt företag. Dessa transaktioner inkluderar inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Bokföring är en detaljerad och systematisk process som syftar till att skapa noggranna finansiella inspelningar. Dessa inspelningar kan vara grundläggande för att följa lagliga krav, göra skatteberäkningar, övervaka företagets ekonomiska hälsa och hjälpa till att fatta beslut om företagets framtid.

Bokföring kan vara manuell, där transaktioner registreras i fysiska journaler, eller digital, med hjälp av bokföringsprogramvaror eller onlineplattformar. Oavsett metod är noggrannhet och korrekthet avgörande för att säkerställa att dina finansiella inspelningar är pålitliga och fullständiga.

Vad är Redovisning?

Redovisning är en bredare och mer strategisk process som involverar att analysera och tolka de finansiella inspelningarna som genererats genom bokföringen. Målet med redovisning är att ge insikter om företagets ekonomiska prestanda och att hjälpa till med ekonomisk planering och beslutsfattande.

I redovisningsprocessen jämförs och analyseras de finansiella inspelningarna för att identifiera trender, mönster och potentiella problem. Redovisning kan också innefatta budgetering, prognos, riskhantering och strategisk planering för att säkerställa företagets ekonomiska hållbarhet och tillväxt. Det är redovisning som ger dig de verktyg du behöver för att förstå hur ditt företag presterar och vad som behöver göras för att uppnå ekonomiska mål.

Hur Samverkar Bokföring och Redovisning?

Bokföring och redovisning kompletterar varandra i företagets ekonomiska hantering. Bokföring ger den nödvändiga grunddata som redovisning behöver för att utföra sina analyser och rapporter. När bokföringen är korrekt och uppdaterad, kan redovisningen använda den informationen för att skapa finansiella rapporter, budgetar och andra dokument som är avgörande för att fatta informerade beslut.

Redovisning hjälper också till att identifiera eventuella avvikelser eller problem i bokföringen, vilket kan leda till korrigeringar och rättelser. På så sätt arbetar bokföring och redovisning tillsammans för att säkerställa att företagets ekonomi är stabil och att företaget kan navigera framgångsrikt genom olika utmaningar.

Slutsatser

Både bokföring och redovisning är avgörande för en sund och välskött ekonomi inom företagsverksamheten. Bokföring är den grundläggande processen för att registrera och dokumentera finansiella transaktioner, medan redovisning är den analytiska och strategiska komponenten som hjälper till att förstå och utnyttja den finansiella informationen på bästa sätt.

Oavsett om du hanterar dina ekonomiska processer internt eller använder externa tjänster, är det viktigt att förstå vikten av båda dessa funktioner och se till att de samverkar smidigt för att uppnå ditt företags ekonomiska mål och framgång.

Vad kostar bokföring?

6 Nov 2023

Vad Kostar Bokföring? En Guide till Prissättning och Faktorer att Överväga

För företagare och företagsägare är bokföring en nödvändig del av verksamheten. Det är inte bara ett sätt att hålla reda på företagets ekonomi utan också ett krav enligt lag. Men när det kommer till bokföring undrar många företagare vad det kommer att kosta. I den här artikeln kommer vi att utforska kostnaden för bokföring och de faktorer som påverkar prissättningen.

Vad kostar bokföring?

Varför är Bokföring Viktigt?

Innan vi går in på kostnader, låt oss påminna oss om varför bokföring är så viktigt. Bokföring handlar inte bara om att fylla i siffror i en bok eller en dator. Det handlar om att skapa en exakt och aktuell översikt över företagets ekonomi. Denna information är avgörande för att:

 • Fatta informerade beslut: Med aktuell finansiell information kan du fatta beslut som påverkar företagets framtid.

 • Uppfylla lagliga krav: De flesta länder har regler om att företag måste rapportera sina finanser regelbundet för skatteändamål.

 • För att locka investerare eller långivare: Om du behöver kapital från investerare eller lån från banker, kommer de att vilja se att du har en sund ekonomi.

Nu när vi har förstått varför bokföring är viktigt, låt oss titta på kostnaden.

Faktorer som Påverkar Kostnaden för Bokföring

Priset för bokföring varierar beroende på flera faktorer. Här är några av de viktigaste att överväga:

 1. Företagets storlek: Ju större företaget är, desto mer arbete krävs för bokföringen, vilket kan öka kostnaden.

 2. Komplexitet: Om din verksamhet har många olika intäktskällor, utgifter och transaktioner kan det öka bokföringskostnaden.

 3. Frekvens: Hur ofta du behöver bokföra påverkar priset. Daglig bokföring kommer naturligtvis att kosta mer än månatlig eller årlig bokföring.

 4. Val av bokföringsmetod: Manuell bokföring kan vara mer tidkrävande och därmed dyrare än att använda bokföringsprogram eller en bokföringstjänst.

 5. Behov av specialistkunskap: Om din verksamhet har speciella behov, som momsregistrering, internationell verksamhet eller komplexa skattemässiga frågor, kan det kräva specialistkunskap och därmed ökad kostnad.

Typer av Bokföringstjänster och deras Prisintervall

Det finns flera alternativ när det gäller att hantera bokföringen för ditt företag, och varje alternativ har olika kostnader:

 1. Gör-det-själv bokföring: Om du har kunskap och tid att hantera bokföringen själv kan det vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Det kan kosta dig bara tid och möjligen några programvarulicenser.

 2. Anlita en frilansande bokförare: Priserna för frilansande bokförare varierar, men de kan vara ett prisvärt alternativ för mindre företag. Prisintervallen kan vara från några hundra till ett par tusen kronor per månad, beroende på arbetsbelastning.

 3. Anlita en bokföringsbyrå: Bokföringsbyråer erbjuder omfattande bokföringstjänster, inklusive bokföring, skatteplanering och mer. Kostnaderna varierar beroende på företagets storlek och komplexitet, men de kan vara i intervallet från ett par tusen till flera tusen kronor per månad.

 4. Bokföringsprogram: Bokföringsprogramvaror som QuickBooks, Xero och FreshBooks erbjuder månatliga prenumerationspaket. Priserna kan variera från några hundra till några tusen kronor per år, beroende på program och funktionalitet.

Sammanfattning

Kostnaden för bokföring varierar beroende på en mängd faktorer, inklusive företagets storlek, komplexitet och val av tjänst. Det är viktigt att hitta den bästa lösningen som passar din verksamhet och dina behov. Oavsett vilket alternativ du väljer är en noggrann och korrekt bokföring en investering i din företags framtid och efterlevnad av lagliga krav. Om du är osäker på vilket alternativ som passar bäst för dig, kan det vara klokt att rådgöra med en professionell bokförare eller konsult för att få expertvägledning.

5 Vanliga Frågor om Bokföring – Experten Ger Råd

6 Nov 2023

5 Vanliga Frågor om Bokföring – Experten Ger Råd

Bokföring är en kritisk del av varje företags verksamhet, oavsett om det är en nystartad liten verksamhet eller ett etablerat företag. Att ha en god förståelse för bokföring kan vara avgörande för att hålla koll på din ekonomi och uppfylla dina rättsliga skyldigheter. I denna artikel kommer vi att besvara fem vanliga frågor om bokföring och erbjuda råd från experter inom området.

5 Vanliga Frågor om Bokföring

1. Vad är bokföring, och varför är det viktigt?

Bokföring är processen att dokumentera och spåra alla ekonomiska transaktioner som sker inom ditt företag. Det innefattar att registrera inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Bokföring är viktigt av flera skäl:

 • Lagliga krav: Företag är vanligtvis skyldiga att rapportera sina finansiella transaktioner till myndigheter, såsom Skatteverket. Korrekt bokföring är nödvändig för att uppfylla dessa krav.

 • Informationsbas: Bokföring ger dig en tydlig översikt över din företags ekonomi, vilket hjälper dig att fatta informerade beslut och planera för framtiden.

 • Skatteberäkningar: Genom att ha en noggrann bokföring kan du rättvist beräkna dina skatteskulder och undvika onödiga böter.

2. Vilka metoder och verktyg kan hjälpa mig med bokföringen?

Det finns flera metoder och verktyg tillgängliga för att underlätta bokföringen. De mest populära inkluderar:

 • Traditionell bokföring: Manuell bokföring med hjälp av papper och pennor eller fysiska journaler. Det är tidskrävande men kan vara enkelt för mindre företag.

 • Excel: Många företag använder Excel-ark för att hantera sin bokföring. Det är ett kostnadseffektivt alternativ, men det kan vara svårt att upprätthålla korrekta och uppdaterade register.

 • Bokföringsprogram: Det finns flera bokföringsprogram och mjukvaror tillgängliga som kan automatisera många bokföringsprocesser och göra det enklare att följa med din ekonomi.

 • Anlita en bokföringsbyrå: Många företag väljer att anlita professionella bokförare eller bokföringsbyråer för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med lagar och regler.

3. Hur ofta bör jag uppdatera min bokföring?

Det är viktigt att hålla din bokföring uppdaterad regelbundet. Frekvensen beror på företagets storlek och verksamhetens komplexitet. Mindre företag kan uppdatera sin bokföring veckovis eller månatligen, medan större företag ofta kräver dagliga uppdateringar. Genom att hålla din bokföring aktuell undviker du att hamna i eftersläpning och kan snabbt identifiera eventuella problem eller möjligheter.

4. Hur kan jag minska risken för bokföringsfel?

Bokföringsfel kan vara kostsamma och leda till juridiska problem. För att minska risken för fel, följ dessa råd:

 • Använd automatiserade system: Bokföringsprogram och mjukvaror kan hjälpa till att minimera fel genom att automatisera beräkningar och transaktioner.

 • Dubbelkolla: Se till att du regelbundet dubbelkollar dina poster för noggrannhet och överensstämmelse.

 • Anlita en professionell: Att ha en erfaren bokförare eller revisor kan vara en investering som lönar sig i längden genom att undvika kostsamma fel.

5. Varför överväga att anlita en bokföringsexpert?

Att anlita en bokföringsexpert eller en bokföringsbyrå kan vara en klok beslut. De har kunskap och erfarenhet för att säkerställa korrekt bokföring och kan spara dig tid och pengar på lång sikt. En expert kan också erbjuda råd om ekonomisk planering och hjälpa dig att optimera din ekonomi.

Sammanfattningsvis är bokföring en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag. Genom att förstå grunderna och överväga att anlita en expert kan du säkerställa att din bokföring är korrekt och att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet. Om du behöver ytterligare råd eller hjälp med din bokföring, tveka inte att kontakta våra experter för att få professionell vägledning och support.

Hjälp med bokföring Stockholm

6 Nov 2023

Hjälp med bokföring i Stockholm: Din Väg till Ekonomisk Frihet

När du driver ett företag i den pulserande staden Stockholm, är en välskött bokföring nyckeln till framgång. En korrekt bokföring är inte bara en rättslig nödvändighet utan också ett värdefullt verktyg för att fatta informerade beslut om din verksamhet. Om du letar efter pålitlig och professionell hjälp med bokföring i Stockholm, har du kommit rätt. Läs vidare för att upptäcka hur våra tjänster kan hjälpa dig att uppnå ekonomisk frihet och växa din verksamhet.

Hjälp med bokföring Stockholm

Varför Behöver Du Hjälp med Bokföring i Stockholm?

Att hantera bokföringen för ditt företag kan vara en tidskrävande och komplicerad uppgift. I en stad som Stockholm, där tempo och konkurrensen är hög, är det avgörande att fokusera på kärnverksamheten och låta professionella ta hand om din bokföring. Här är några skäl till varför du kan dra nytta av att anlita vår expertis:

1. Fokus på din kärnverksamhet:

När du låter oss ta hand om din bokföring, kan du ägna mer tid åt att driva och utveckla din verksamhet. Istället för att gräva igenom räkningar och kvitton kan du fokusera på att öka din vinst och kundbas.

2. Minska fel och risker:

Fel i bokföringen kan leda till ekonomiska problem och juridiska svårigheter. Våra erfarna bokföringsproffs i Stockholm är utbildade för att minimera riskerna och se till att allt är i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

3. Ekonomisk planering och rådgivning:

Vi erbjuder inte bara bokföringstjänster; vi fungerar också som din finansiella rådgivare. Vi hjälper dig att skapa en sund ekonomisk strategi och identifierar möjligheter till kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet.

Varför Välja Oss för Bokföring i Stockholm?

När du behöver hjälp med bokföring i Stockholm är det viktigt att arbeta med en pålitlig och kunnig partner. Här är några skäl till varför du bör överväga att anlita oss:

1. Erfarenhet och Expertis:

Vi har många års erfarenhet av att erbjuda bokföringstjänster i Stockholm. Vårt team består av skickliga bokföringsproffs som har en djup förståelse för de unika utmaningar och möjligheter som Stockholms affärsklimat erbjuder.

2. Anpassade Lösningar:

Vi förstår att varje företag är unikt. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov och budget. Oavsett om du driver en nystartad verksamhet eller ett etablerat företag, har vi den rätta lösningen för dig.

3. Högkvalitativ Service:

Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativ service och uppfylla våra kunders förväntningar. Vi är dedikerade till din framgång och arbetar noggrant för att säkerställa korrekt och pålitlig bokföring.

Kontakta Oss För Hjälp med Bokföring i Stockholm

Så om du söker hjälp med bokföring i Stockholm, behöver du inte leta längre. Våra erfarna och engagerade bokföringsproffs är här för att hjälpa dig på din resa mot ekonomisk frihet och framgång. Låt oss ta hand om din bokföring så att du kan fokusera på det du gör bäst - att driva ditt företag.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en skräddarsydd lösning för bokföring i Stockholm. Vi ser fram emot att bli din pålitliga partner för bokföringstjänster och hjälpa dig att nå nya höjder inom din verksamhet. Välkommen till en smidigare och mer framgångsrik bokföringserfarenhet i Stockholm!

Bokföring - vad det är och varför det är viktigt för ditt företag

5 Mar 2023

Bokföring - vad det är och varför det är viktigt för ditt företag

Att ha en välorganiserad bokföring är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag. Bokföring innebär att dokumentera och hantera alla ekonomiska transaktioner som görs av ditt företag. Detta inkluderar allt från inköp av råvaror och varor till försäljning av produkter eller tjänster, betalningar av löner och skatter, samt andra ekonomiska transaktioner som företaget gör.

För att starta en bokföring för ditt företag är det viktigt att förstå vad det innebär och vilka verktyg som krävs. Det finns många olika sätt att organisera och hantera bokföringen, men de flesta företag använder någon form av bokföringsprogram eller molntjänster för att hantera det.

Fördelarna med att ha en välorganiserad bokföring är många. För det första hjälper det dig att ha en överblick över din ekonomiska situation. Genom att ha koll på dina utgifter och intäkter kan du ta bättre beslut om hur du ska driva ditt företag och vilka investeringar du ska göra.

En välorganiserad bokföring gör det också enklare att uppfylla alla legala krav som ställs på företag. Genom att ha en korrekt bokföring kan du enkelt upprätta årsredovisningar, momsdeklarationer och andra rapporter som krävs av Skatteverket.

För att ha en korrekt bokföring är det också viktigt att ha koll på de olika skatte- och momsreglerna som gäller. Det kan vara svårt att navigera dessa regler själv och det kan därför vara en bra idé att anlita en revisor eller skattejurist för att hjälpa till med detta.

Sammanfattningsvis är bokföring en viktig del av att driva ett företag och det är viktigt att ha en välorganiserad bokföring för att hålla koll på företagets ekonomiska situation och för att uppfylla alla legala krav som ställs på företag. Genom att använda ett bokföringsprogram eller en molntjänst och att anlita en revisor eller skattejurist när det behövs, kan du säkerställa att din bokföring är korrekt och uppdaterad.
Facebook

foretagsbloggar.nu

BEGÄR EN GRATIS OFFERT IDAG

Ta kontakt med oss idag för att få ett rimligt pris på bokföring. Vi finns på ett direktnummer alla vardagar och svarar på alla mejl inom några timmar.

Gratis Offert